Lesetreet

Nytt for skoleåret 2019/2020:

Lesetreet er nå tilknyttet Feide. Dette vil si at alle kan logge inn på Lesetreet med Feide-innlogging.
Skoler som ikke bruker Feide, logger inn på vanlig måte med sin nåværende lisensnøkkel.
Lisensnøkkelen er den samme så lenge skolen abonnerer på Lesetreet.


Lesetreet logo

Hva er Lesetreet?

Lesetreet, lese- og skrivedrill, er et pedagogisk dataprogram som hjelper den enkelte med å øve inn den ortografiske avkodingen av ordene. Ortografisk avkoding vil si at en tar utgangspunkt i hele ordet og avkoder ordet direkte (helordslesing).

Lesetreet, grunnleggende norsk, er et pedagogisk dataprogram rettet mot innlæring av ord og begreper, samt enkel grammatikk. Fokus i første omgang er innlæring av substantiv og verb innen ulike temaer, som mennesker, dyr, bolig, mat, i alt 39 temaer. Ordene følges av bilde og tale.
Både Lesetreet, Lese- og skrivedrill og Grunnleggende norsk, har bokmål og nynorsk målform.

Hvorfor bruke Lesetreet?

Flere forskere peker på nødvendigheten av at elevene behersker automatisk ordgjenkjenning (det ortografiske stadiet) for å kunne forstå og tilegne seg det en leser. Når eleven har bygget seg opp et lager av ordbilder i hukommelsen, vil en kunne identifisere ordene hurtigere og mer nøyaktig. De kognitive ressursene vil dermed kunne benyttes til å forstå hva en leser. Den ortografiske strategien er også nødvendig for å kunne skrive ikke-lydrette ord rett.

Lesetreet er et verktøy til å nå det ortografiske stadiet.

Les mer om pedagogisk grunnlag nedenfor.

Hvordan bruke Lesetreet?

Lesetreet er tilknyttet Feide. Alle Feide-brukere kan logge inn i Lesetreet ved bruk av Feide-innlogging.
For skoler som ikke bruker Feide-innlogging, er det enkel tilgang til Lesetreet via linken: htpps://lesetreet.no
Hver enkelt skole har en unik lisensnøkkel.
Tast inn lisensnøkkelen eller legg den til i adressefeltet (https://www.lesetreet.no/lisensnøkkel). Lisensnøkkelen er den samme så lenge skolen abonnerer på Lesetreet.
For nye brukere: Bestill Lesetreet ved å benytte bestillingsskjemaet under fanen "Bestilling" i øverste rad på nettsiden, så vil vi sende lisensnøkkelen snarest.
En lisens gjelder for alle skolens elever, både på skolen og hjemme.
Lesetreet kan brukes på PC, Mac og alle typer nettbrett.


IKT er et nyttig hjelpemiddel for å øve opp lese- og skriveferdighetene. Pedagogiske programmer kan være motiverende for mange elever. Lesetreet er et enkelt og brukervennlig program innen lese- og skrivetreningen. For å bli god til å lese og skrive, er det nødvendig å øve mye. Lesetreet gjør det enkelt å øve!

Lesetreet, lese- og skrivedrill

Lesetreet, lese- og skrivedrill, er et pedagogisk dataprogram som hjelper den enkelte med å øve inn den ortografiske avkodingen av ordene. Ortografisk avkoding vil si at en tar utgangspunkt i hele ordet og avkoder ordet direkte (helordslesing). Ved å lese et ord flere ganger, vil en etter hvert kjenne igjen ordet som et ordbilde. Det gjør at en slipper å stave seg gjennom ordet og en vil kunne lese hurtigere og mer nøyaktig. En vil etter hvert kunne bygge seg opp et lager av kjente ordbilder.

Programmet gir også god trening i å lære å skrive ordene rett. Lesing og skriving av ikke-lydrette ord krever at elevene mestrer den ortografiske strategien.

Lesetreet, lese- og skrivedrill, retter seg mot elever i grunnskolen. De enkleste oppgavene kan brukes helt ned på 1. og 2. trinn. Programmet kan brukes en-til-en eller i grupper ved bruk av en interaktiv tavle.
Lese- og skrivedrill passer godt inn som en del av et lese- og skrivekurs eller i stasjonsundervisning.
Programmet egner seg også meget godt i spesialundervisningen for elever med lese- og skrivevansker eller konsentrasjonsvansker. Elevene kan få gjentatte repetisjoner innen de områdene de strever med.

Lesetreet brukes også i voksenopplæringen, hvor programmet blir brukt i norskopplæringen av minoritetsspråklige.

Lesetreet, lese- og skrivedrill, finnes i både bokmål og nynorsk målform.
Programmet er enkelt og brukervennlig.

Les mer »

Lesetreet, grunnleggende norsk

Lesetreet, grunnleggende norsk, er et pedagogisk dataprogram med oppgaver rettet mot utvidelse av ordforråd og begreper innen ulike temaer, som mennesker, dyr, bolig, mat, i alt 39 kategorier. Programmet tar også for seg enkel grammatikk. Grammatikkoppgavene viser hvordan substantivene bøyes i entall og flertall og hvordan verbene bøyes i rett tid. Innenfor hvert tema finnes en faktatekst som omhandler temaene. Faktatekstene egner seg godt til lesetrening og samtale.
De ulike kategoriene følges opp av arbeidsark, hvor elevene får ekstra trening i enkel grammatikk, som bøying av substantiv i entall og flertall og bøying av aktuelle verb i rett tid.
Teksten støttes av fargerike bilder og lyd. Lyden er innlest, ikke syntetisk, slik at uttalen er riktig.

Lesetreet, grunnleggende norsk, retter seg mot elever i grunnskolen. De enkleste oppgavene kan brukes helt ned på 1. og 2. trinn.
Programmet egner seg meget godt for minoritetsspråklige elever og ellers alle elever som trenger ekstra øvelse innen innlæring av ord og begreper og enkel grammatikk.

Lesetreet brukes også i voksenopplæringen, hvor programmet blir brukt i norskopplæringen av minoritetsspråklige.

Lesetreet, grunnleggende norsk, finnes i både bokmål og nynorsk målform.
Programmet er enkelt og brukervennlig.

Les mer »

Pedagogisk grunnlag

Leseutviklingen foregår i fire stadier:

  • Pseudolesingen, hvor barna leser ut fra konteksten uten å være oppmerksom på bokstavene
  • Den logografiske lesingen, hvor barna kan en del bokstaver, kan gjenkjenne ord ut fra bokstaver de kjenner igjen, ordets lengde, begynnelse eller slutt
  • Det alfabetisk/fonologiske stadiet, hvor lesekoden knekkes og barna staver seg gjennom ordene
  • Det ortografiske stadiet, som kjennetegnes ved hurtig, nøyaktig og sikker ordavkoding

«Av disse er den fonologiske strategien og den ortografiske strategien av størst betydning for avkodingsresultatet.» (Høien og Lundberg 1997).

Les mer »

Genely AS har jobbet med utvikling av pedagogisk programvare siden 2011. Navnet Genely kommer av General Utility, som vil si hjelpemidler, og i denne sammenhengen hjelpemidler innen IKT.